Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

KamagraLove váží si Vašeho soukromí a vášnivě se zavazuje k ochraně Vašich osobních údajů. Důkladně se řídíme zásadami ochrany osobních údajů a předpisů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument obsahuje informace o tom, jak sbíráme, používáme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Je naším cílem zajistit absolutní transparentnost při zpracování Vašich osobních údajů a poskytnout Vám kontrolu nad Vašimi informacemi.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv včetně práva na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na omezení zpracování. Máte také právo nesouhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Podrobné informace o Vašich právech a vysvětlení jak je uplatnit poskytneme v následujících odstavcích.

Sběr a využití osobních údajů

Osobní údaje jsou sbírány za účelem poskytování a neustálého zlepšování našich služeb. Informujeme Vás o povaze sběru údajů, rozsahu, účelu zpracování a Vašich právech. Zahrnujeme zde údaje, jako je Váš email, jméno a případně další informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Společnost KamagraLove tento sběr údajů řídí oprávněnými zájmy, souhlasem uživatele, nebo právními požadavky.

Bezpečnost a ochrana údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám svěřili, a proto aplikujeme přísná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Veškeré údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Naším cílem je zabezpečit Vaše osobní údaje na nejvyšší možné úrovni a zabránit jakýmkoliv bezpečnostním incidentům.

Kontaktní informace správce údajů:

  • Jana Soukupová
  • Pasteurova 905/7, 779 00 Olomouc, Česká republika
  • Email: [email protected]