Podmínky služby

Úvodní ustanovení

Každá návštěva webové stránky KamagraLove, stejně jako všechny poskytované služby, jsou řízeny a regulovány těmito Podmínkami služby. Naše webové stránky a služby jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Skrze naše stránky se můžete dozvědět o různých typech erotických masáží, prohlížet masážní salóny a objevovat techniky erotické masáže. Tyto Podmínky služby definují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem stránek, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže, a uživateli těchto stránek. Od uživatelů se očekává, že budou těmito podmínkami řádně informováni a budou se jimi řídit.

Používání webu a služeb

Při používání webu KamagraLove a jeho služeb se od uživatelů očekává odpovědné chování. Stránka poskytuje informace a odkazy na masážní salóny, které zahrnují dospělý obsah. Je v zájmu uživatelů, aby se seznámili s národními zákony a nařízeními týkajícími se erotických služeb. Uživatelé nesmí využívat web ke škodlivým praktikám, jako je šíření spamu, virů nebo k provádění nelegálních činností. Uživatelé nesmí narušovat funkčnost webu ani jeho bezpečnostní mechanismy.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás klíčová. Vaše osobní údaje jsou přísně chráněny a jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů. Všechny informace získané od uživatelů budou použity výlučně pro účely, pro které byly poskytnuty, a nesdělují se třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele, kromě případů vyžadovaných zákony České republiky.

Změny podmínek

Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat či měnit tyto Podmínky služby. Veškeré změny podmínek budou oznámeny na webu s dostatečným předstihem a uživatelé souhlasí s tím, že pokračujícím využíváním webu a jeho služeb po provedení takových změn, vyjadřují souhlas s nově aktualizovanými podmínkami.

Kontaktní informace majitele webu

Provozovatelem webové stránky KamagraLove je Jana Soukupová, jejíž kontaktní údaje jsou:

  • Poštovní adresa: Pasteurova 905/7, 779 00 Olomouc, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

V případě jakýchkoliv dotazů, reklamací nebo návrhů s ohledem na provoz webu a poskytované služby, jsme Vám k dispozici na výše uvedených kontaktech. Odpovíme na vaše zprávy ve lhůtě stanovené zákonem a pokusíme se vždy najít uspokojivé řešení pro obě strany.